Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Prawno-biznesowy

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: prawne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent będzie znać uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz posiadać umiejętność swobodnego uczestniczenia w obrocie gospodarczym o charakterze transgranicznym.

Absolwent będzie znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym koniecznym do uczestniczenia w działalności gospodarczej.
Polityka Prywatności