Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Historia - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent otrzymuje wiedzę i umiejętności z zakresu: analizy budowy przekazu historycznego w mediach klasycznych: piśmie, obrazie oraz mediach współczesności: filmie, Internecie oraz w ekspozycjach muzealnych; funkcjonowania historii w społeczeństwie informacji i wiedzy, a szczególnie upamiętniania przeszłości oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym; nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji; korzystania z narzędzi społecznościowych w instytucjach kultury (bibliotekach, muzeach, archiwach, teatrach i podobnych.); kreowania informacji w sieci (serwisy WWW, bazy danych) oraz zarządzania nimi; sprawnego wyszukiwania i praktycznego wykorzystania źródeł informacji o regionie, kraju, Europie i świecie.