Lublin, Polska

Krytyka i animacja sztuki

I stopnia licencjackie
Kierunek: Kulturoznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Animacja
Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.
Krytyka
Krytyka (łac. criticus – osądzający) – analiza i ocena dobrych i złych stron z punktu widzenia określonych wartości (np. praktycznych, etycznych, poznawczych, naukowych, estetycznych, poprawnych) jako niezbędny element myślenia.
Krytyka
Krytykować może jedynie ten, kto posiada serce gotowe do niesienia pomocy.
Autor: William Penn
Krytyka
Ci, co najbardziej zasługują na pochwały, najlepiej znoszą krytykę.
Autor: Alexander Pope
Krytyka
Krytyka jest sądzeniem, ale nie w trybie doraźnym, bez apelacji.
Autor: Maria Szyszkowska
Polityka Prywatności