państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Lublin, Polska

Rzeźba i formy przestrzenne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent specjalności rzeźba i formy przestrzenne posiada poszerzone umiejętności w zakresie rzeźby, form przestrzennych i ceramiki. Potrafi tworzyć obiekty rzeźbiarskie w różnych technikach i tworzywach. Jest zdolny do realizacji angażujących przestrzeń form rzeźbiarskich.

Dodatkowe informacje

Rzeźba
Rzeźba, rzeźbiarstwo – jedna z dyscyplin zaliczanych do sztuk plastycznych. Od malarstwa i grafiki odróżnia ją trójwymiarowość.
Rzeźba
Trzeba wziąć kawał marmuru i odrąbać wszystko, co w nim niepotrzebne.
Autor: Auguste Rodin
Rzeźba
Prawdziwa architektura jest rzeźbiarstwem.
Autor: Waldemar Łysiak
Polityka Prywatności