Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Glottodydaktyka polonistyczna

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Glottodydaktyka polonistyczna jest pierwszym na gruncie polskim kierunkiem studiów licencjackich o takim profilu. Wiedzę teoretyczną połączysz tu z praktycznymi umiejętności i kompetencjami społecznymi. Studia odpowiadają potrzebom związanym z rozwojem współczesnego społeczeństwa i koniecznością kształcenia wysokiej klasy specjalistów o wszechstronnych kwalifikacjach merytorycznych, pedagogicznych i dydaktycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach:

  • w szkołach polskich w kraju i za granicą
  • w ośrodkach dla uchodźców oraz polskich placówkach oświatowych, w których uczą się dzieci cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju
  • w polonijnych placówkach kultury
  • w firmach polonijnych związanych z mediami, reklamą, promocją czy komunikacją społeczną
  • w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych
  • absolwent będzie także odpowiednio przygotowany do założenia własnej działalności edukacyjnej za granicą i w kraju

Polityka Prywatności