Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Reklama
Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
Reklama
Świat reklamy każe nam wierzyć, że szczęście jest po prostu mnożeniem przyjemności.
Autor: John Powell
Reklama
Wino Kosmos – w pół godziny na orbitę!
Źródło: etykieta wina Kosmos
Reklama
(…) istotą reklamy jest pewien przekaz informacyjny, którego przedmiot stanowią oferty rynkowe (wytwory, usługi), zaś cel – kształtowanie zapotrzebowania. Zadaniem jej jest przede wszystkim nakłonienie do skorzystania z określonej oferty (perswazja) oraz przekazanie odbiorcom szeroko rozumianej informacji.
Autor: Ewa Nowińska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy, Kraków 1997, s. 18.
Polityka Prywatności