państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Lublin, Polska

Medialna

I stopnia licencjackie
Kierunek: Kulturoznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności