Lublin, Polska

Tourism Management

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności