państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Lublin, Polska

Global Economy

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności