Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Filologia rosyjska

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uni.lodz.pl/
Studia I stopnia:

- Wykształcenie umiejętności językowych na poziomie B2 w zakresie rosyjskiego specjalistycznego języka biznesu i turystyki;

- Wykształcenie umiejętności językowych na poziomie B1 w zakresie języka ukraińskiego z możliwością kontynuacji na studiach II stopnia;

- Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. B2 w zakresie drugiego języka obcego - angielskiego;

- Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii kraju wybranego drugiego języka obcego.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Łodzi
WSSIP_220.jpg

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności