Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uni.lodz.pl/
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne skierowane są do osób o interdyscyplinarnych, humanistycznych zainteresowaniach i prowadzone są przez kilkanaście kierunków i specjalności na trzech wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego: Filologicznym, Filozoficzno-Historycznym Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. MISH stanowi formułę zdobywania wiedzy przez studentów nastawioną przede wszystkim na indywidualne potrzeby młodzieży studiującej. MISH to studia dwustopniowe. Studia I stopnia trwają 3 lata, i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata kierunku wiodącego, zaś studia II stopnia – uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Program studiów obejmuje zajęcia zgrupowane w trzech modułach. Grupa pierwsza to moduł obejmujący zajęcia objęte standardami nauczania na podstawowym kierunku studiów każdego studenta. Druga grupa to moduł zajęć obowiązkowych dla wszystkich studentów MISH z zakresu filozofii współczesnej, kultury języka polskiego na stopniu I oraz innych dziedzin nauki na stopniu II. Trzecia zaś to moduły tematyczne kształtowane przez każdego studenta indywidualnie pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Łodzi
UNS_220.jpg

Studia w sąsiednim województwie
WSZUiE-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności