Olsztyn, Polska

Dokumentalistyka medialna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności