Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Kierunek lekarski

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Ocena programowa PKA

Data: 2015-04-23
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku lekarskim jednolitych studiów magisterskich. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez PKA kryteria jakościowe uzyskały ocenę w pełni.
Kierunek
Kierunek – klasa abstrakcji relacji równoległości prostych, półprostych, odcinków i wektorów.
Polityka Prywatności