Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Kultura dalekiego wschodu (z językiem japońskim)

I stopnia licencjackie
Kierunek: Kulturoznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

Kultura Dalekiego Wschodu to unikalna specjalność, w ramach której studenci uczą się języka orientalnego w wymiarze aż 720 godzin (do wyboru chiński lub japoński) oraz poznają różnorodne aspekty kultur Dalekiego Wschodu – przed wszystkim Chin i Japonii. Poza lektoratami w programie studiów znajdują się następujące kursy dotyczące kultury Dalekiego Wschodu:

  • Wstęp do japonologii,
  • Literatura chińska (klasyczna i współczesna),
  • Literatura japońska (do wyboru klasyczna lub współczesna),
  • Historia idei w Chinach i Japonii,
  • Kultura dawnych Chin,
  • Kultura współczesnych Chin,
  • Historia i społeczeństwo Chin,
  • Etnografia Azji,
  • Kino i TV w Azji Wschodniej,
  • Orient w kulturze i literaturze europejskiej.

Prócz tego program studiów obejmuje także przedmioty ogólnokulturoznawcze, umożliwiające zdobycie szerszej wiedzy oraz kompetencji i praktycznych umiejętności przydatnych osobom, które planują zostać specjalistami w dziedzinie kultury Dalekiego Wschodu.

Dodatkowe informacje

Kultura
Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie') – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
Kultura
Kultura przynosi także zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę.
Autor: Platon
Kultura
Kultury nie uprawia się zrywami, wtedy, kiedy ktoś orzeknie, że „już można”. Fundamentem kultury jest uporczywość wysiłku twórczego i żaden internet tego nie zmieni ani od tego nie uwolni.
Autor: Barbara Toruńczyk
Kultura
Im kultura niższa, tym naśladownictwo bardziej rozwinięte.
Autor: Stefan Żeromski
Polityka Prywatności