Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Filologia bałkańska

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2010-09-02
inne oceny
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ BAŁKAŃSKĄ?
Studia na filologii bałkańskiej są okazją do poznania burzliwej historii, różnorodności językowej i kulturowej krajów bałkańskich. W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem i całą Unią Europejską, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ BAŁKAŃSKĄ NA UMK?
 • jest to jedyna filologia bałkańska w Polsce i tylko na UMK można uzyskać potwierdzoną dyplomem znajomość języka albańskiego,
 • ciekawy program studiów obejmuje m.in. historię i współczesność krajów bałkańskich, wiedzę o ich literaturze i kulturze, a także podstawy translatoryki,
 • w programie przewidziane są również dodatkowe zajęcia w ramach modułów-specjalności: (1) Turystyka kulturowo-historyczna, (2) Współpraca gospodarcza z Bałkanami oraz (3) Organizacje pozarządowe i animacja kultury,
 • studenci mają możliwość profesjonalnego opanowania dwóch języków bałkańskich (zarówno słowiańskich, jak i niesłowiańskich), pozwalającą na swobodne ich używanie w mowie i piśmie w pracy zawodowej,
 • studenci mogą wyjeżdżać na stypendia zagraniczne (m.in. w ramach programu ERASMUS),
 • istnieje również możliwość studiowania przez pewien czas w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • wśród wykładowców są nie tylko cenieni polscy, ale także zagraniczni specjaliści,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Absolwent filologii bałkańskiej UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Może pracować m.in. jako:
 • specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych oraz w strukturach międzynarodowych w Bośni i Kosowie,
 • osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języków bałkańskich (np. w turystyce czy biznesie),
 • a także jako pracownik czy wolontariusz w międzynarodowych organizacjach pozarządowych.
To tylko niektóre z szans na rynku pracy, jakie daje ukończenie filologii bałkańskiej. Absolwenci tego kierunku mają możliwość zarówno uzyskania zatrudnienia w już istniejących firmach i instytucjach, jak i prowadzenia działalności na własną rękę.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą określonego narodu lub kręgu cywilizacyjnego; opracowuje materiały do nauki danego języka obcego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach intensywnych, przyspieszonych, miesięcznych, semestralnych, weekendowych w szkołach języków obcych, w szkołach i przedszkolach, zakładach pracy stosując nowoczesne metody nauczania języków obcych;
przeprowadza testy kontrolne, egzaminy semestralne, wydaje certyfikaty kończące określony poziom nauczania języka obcego.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Polityka Prywatności