Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Lingwistyka stosowana - język francuski z językiem hiszpańskim

I stopnia licencjackie
Kierunek: Filologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ LINGWISTYKĘ STOSOWANĄ?

Znajomość historii dwóch języków, elementów kultury oraz literatury francuskojęzycznej i hiszpańskiej, a także zdobyte kompetencje językowe i tłumaczeniowe można wykorzystać w kontaktach z mediami i w dyplomacji. Przydatne będą one również we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych z krajami francuskiego oraz hiszpańskiego obszaru językowego. Lingwistyka stosowana łącząca język francuski z hiszpańskim to niepowtarzalna oferta dydaktyczna w naszym regionie.


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ LINGWISTYKĘ STOSOWANĄ NA UMK?

studiowanie odbywa się w ramach modułów: językowym - praktycznej nauki dwóch języków (francuskiego i hiszpańskiego), kulturowo-literaturoznawczym oraz językoznawstwa stosowanego i przekładu,
wyjazdy na stypendia zagraniczne (m.in. w ramach programu ERASMUS),
możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

CO PO STUDIACH?

Absolwent filologii ze znajomością języka francuskiego i hiszpańskiego będzie mógł podjąć dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia (2-letnie magisterskie uzupełniające). Może pracować m.in. jako:

tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,
tłumacz podczas wizyt polskich delegacji w krajach francuskojęzycznych, hiszpańskojęzycznych oraz wizyt delegacji tychże krajów w Polsce,
specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach kulturalnych i w mediach,
osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języka francuskiego oraz hiszpańskiego (np. pilot wycieczek zagranicznych i polskich).

Oto niektóre z szans na rynku pracy, jakie daje ukończenie filologii obcej i znajomość języków francuskiego oraz hiszpańskiego. Absolwenci lingwistyki stosowanej - język francuski z językiem hiszpańskim będą mieli możliwość zarówno uzyskania zatrudnienia w już istniejących firmach i instytucjach, jak też prowadzenia własnej działalności.

Dodatkowe informacje

język francuski
Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 67 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.
Lingwistyka stosowana
Lingwistyka stosowana – dziedzina nauki zajmująca się rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych. Pokrewne jej działy to: dydaktyka, językoznawstwo, psychologia, antropologia oraz socjologia.
język francuski
Moją prawdziwą życiową partnerką jest język. A język francuski jest niezwykle złożony, bogaty, precyzyjny, a przy tym szalenie elastyczny. Potrafi się kurczyć i cudownie rozciągać. To wyjątkowa kochanka. Codziennie w mojej pracowni nie tyle zmagamy się ze sobą, ile uprawiamy miłość. Ona nieustannie mi się opiera i, niestety, zawsze wygrywa. Ale to właśnie najbardziej w niej kocham.
Autor: Éric-Emmanuel Schmitt
język francuski
(…) język francuski bardziej nadaje się do mówienia i szeptania niż śpiewania. To język bardzo miłosny, ciepły, nie ma w nim w ogóle ostrości. Nie wyobrażam sobie na przykład, by po francusku można było krzyczeć. Natomiast jeśli chodzi o śpiewanie – to lepiej śpiewa mi się po angielsku.
Autor: Mariusz Kiljan
język francuski
Chodziłoby o zawarcie układu między Francją, Anglją i Stanami Zjednoczonemi, układu nie politycznego ani handlowego, tylko językowego, na mocy którego francuski i angielski byłyby odtąd w nauczaniu tych trzech państw urzędowo sprzymierzonemi. Angielskiego uczonoby obowiązkowo we Francji, a francuskiego w Anglji i w Stanach Ameryki północnej, i to nietylko w uniwersytetach i średnich zakładach, ale także w pewnych szkołach elementarnych wielkich miast. Skutki takiego układu dałyby się wnet odczuć, bo oba języki, uczynione w ten sposób środkiem obcowania 180 miljonów ludzi, zyskałyby za jednym zamachem rodzaj przewagi.
Autor: Michel Bréal
Polityka Prywatności