Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Lingwistyka stosowana - język włoski z językiem hiszpańskim

I stopnia licencjackie
Kierunek: Filologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ LINGWISTYKĘ STOSOWANĄ?

Znajomość historii dwóch języków, elementów kultury oraz literatury włoskojęzycznej i hiszpańskiej, a także zdobyte kompetencje językowe i tłumaczeniowe można wykorzystać w kontaktach z mediami i w dyplomacji. Przydatne będą one również we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych z krajami włoskiego oraz hiszpańskiego obszaru językowego. Lingwistyka stosowana łącząca język włoski z hiszpańskim to niepowtarzalna oferta dydaktyczna w naszym regionie.


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ LINGWISTYKĘ STOSOWANĄ NA UMK?

studiowanie odbywa się w ramach modułów: językowym - praktycznej nauki dwóch języków (włoskiego i hiszpańskiego), kulturowo-literaturoznawczym oraz językoznawstwa stosowanego i przekładu,
wyjazdy na stypendia zagraniczne (m.in. w ramach programu ERASMUS),
możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

CO PO STUDIACH?

Absolwent filologii ze znajomością języka włoskiego i hiszpańskiego będzie mógł podjąć dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia (2-letnie magisterskie uzupełniające). Może pracować m.in. jako:

tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,
tłumacz podczas wizyt polskich delegacji w krajach włoskojęzycznych, hiszpańskojęzycznych oraz wizyt delegacji tychże krajów w Polsce,
specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach kulturalnych i w mediach,
osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języka włoskiego oraz hiszpańskiego (np. pilot wycieczek zagranicznych i polskich).

Oto niektóre z szans na rynku pracy, jakie daje ukończenie filologii obcej i znajomość języków włoskiego oraz hiszpańskiego. Absolwenci lingwistyki stosowanej - język włoski z językiem hiszpańskim będą mieli możliwość zarówno uzyskania zatrudnienia w już istniejących firmach i instytucjach, jak też prowadzenia własnej działalności.

Dodatkowe informacje

język włoski
Język włoski (wł. lingua italiana, l'italiano /itaˈljano/) – jeden z języków romańskich. Język urzędowy we Włoszech, San Marino, Watykanie, Szwajcarii oraz na Istrii, należącej do Chorwacji i Słowenii. Używany również we Francji (zwłaszcza na Korsyce) i na Malcie. Można się nim także porozumieć w byłych koloniach włoskich: (Albania, Erytrea, Etiopia, Libia i Somalia), oraz skupiskach emigracji włoskiej w Argentynie, Australii, Stanach Zjednoczonych i Tunezji). Silnie zróżnicowany dialektalnie, współczesny włoski oparty jest na standardzie toskańskim, wypracowanym na przełomie XIII i XIV wieku przez Dantego Alighieri i wielu współczesnych mu twórców, takich jak Francesco Petrarca i Giovanni Boccaccio.
Lingwistyka stosowana
Lingwistyka stosowana – dziedzina nauki zajmująca się rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych. Pokrewne jej działy to: dydaktyka, językoznawstwo, psychologia, antropologia oraz socjologia.
Polityka Prywatności