Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Materiały współczesnych technologii

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATERIAŁY WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII NA UMK?

Proponowany kierunek materiały współczesnych technologii oferuje studentom studia inżynierskie bazujące na naukach matematyczno-przyrodniczych, łączące wiedzę z zakresu chemii ogólnej, chemii fizycznej, nieorganicznej, organicznej, analitycznej, analizy instrumentalnej, krystalografii, technologii i inżynierii chemicznej. Przedmioty kierunkowe takie jak: chemia ciała stałego, technologie wytwarzane i recyklingu materiałów, modelowanie i preparacja materiałów porowatych, materiały bionieorganiczne oraz biopolimerowe, technologia i inżynieria chemiczna, fizykochemiczne metody charakteryzowania materiałów, polimerowe technologie membranowe i separacyjne, polimerowe materiały, a także ekonomia dla inżynierów, czy też ochrona praw autorskich stanowią rozszerzenie i uzupełnienie przedmiotów typowych dla kierunku chemia.

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną o wytwarzaniu, badaniach struktury, właściwości fizykochemicznych nowej generacji materiałów oraz ich zastosowania we współczesnych technologiach elektronicznych, biomedycznych, a także chemicznych i farmaceutycznych. Ponadto będą posiadać wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania aparatury badawczej stosowanej w badaniach nanostruktur i rozwiązywania problemów związanych z otrzymywaniem i badaniem takich struktur. Odbycie praktyk zawodowych umożliwi studentom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do celów praktycznych oraz aktywizacji zawodowej.

CO PO STUDIACH NA KIERUNKU MATERIAŁY WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII (możliwości zatrudnienia, osiągnięte kompetencje)?

Absolwent kierunku materiały współczesnych technologii ma możliwość kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku chemia II stopnia. Posiada tytuł zawodowy inżyniera. Osiągnięte efekty kształcenia oraz praktyka zawodowa dają ogromną szansę na rynku pracy oraz niezwykłe doświadczenie wynikające z dużej liczy zajęć praktycznych.

Absolwenci kierunku materiały współczesnych technologii będą przygotowani do pracy w zakładach zaawansowanych technologii przemysłu elektronicznego, chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego oraz w specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych, a także w powstających firmach wdrażających innowacyjne technologie. Zdobyta w trakcie studiów wiedza teoretyczna oraz praktyczna będzie mogła być również spożytkowana do założenia i prowadzenia własnych małych lub średnich przedsiębiorstw zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Absolwent nabywa umiejętności w posługiwaniu się literaturą fachową oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Powinien znać podstawowe procesy technologiczne - w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie B2 oraz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kształcenia.

Polityka Prywatności