państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

English Studies

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Absolwent filologii angielskiej prowadzonej w ramach studiów I stopnia może podjąć pracę jako tłumacz języka angielskiego lub znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju firmach usługowych i turystycznych, w działach public relations i marketingu czy w agencjach reklamowych, np. jako copywriter. Po ukończeniu studiów absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach filologicznych.
Polityka Prywatności