Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Religioznawstwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
RELIGIOZNAWSTWO ma na celu zapewnienie studentom kompetencji w czterech zasadniczych obszarach: RELIGIA – HISTORIA (dostarczenie wiedzy o historii zjawisk religijnych, co stanowi podstawę współczesnego religioznawstwa); FILOZOFIA – TEOLOGIA (zapewnienie poszerzonych kompetencji dotyczących subdyscyplin religioznawczych); KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE (zapewnienie podstawowych kompetencji w zakresie języków obcych, w tym języków starożytnych i orientalnych); DIALOG MIĘDZYKULTUROWY (umożliwienie zdobywania umiejętności prowadzenia dialogu międzykulturowego, mediacji i doradztwa ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzyreligijnych).

Przykłady zawodów

Zajmuje się poznawaniem i upowszechnianiem historii i filozofii religii; prowadzi badania teoretyczne i empiryczne dotyczące religii występujących w świecie.

Dodatkowe informacje

Religioznawstwo
Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii).
Polityka Prywatności