państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Komparatystyka literacko-kulturowa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Komparatystyka literacko-kulturowa to nowy kierunek studiów I stopnia na Wydziale Filologicznym. Dotyczy on badań nad relacjami międzyliterackimi i międzykulturowymi, stosunkiem literatury do innych dziedzin kultury, zagadnieniami zróżnicowania kultur, wymiany międzykulturowej i ich odzwierciedleniem w twórczości literackiej.

Program studiów obejmuje m.in. historię, teorię i metodologię badań porównawczych, literaturę i kulturę wybranych obszarów oraz intensywną naukę języków obcych.

Dodatkowe informacje

Komparatystyka
Komparatystyka, inaczej literaturoznawstwo porównawcze – dział nauki o literaturze, którego celem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej. Nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem.
Polityka Prywatności