Warszawa, Polska

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2016-12-08
inne oceny

Dodatkowe informacje

Cywilizacja
Cywilizacja – poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, który charakteryzuje się określonym poziomem kultury materialnej, stopniem opanowania środowiska naturalnego i nagromadzeniem instytucji społecznych. Stanowi ona najwyższy poziom organizacji społeczeństw, z którymi jednostki identyfikują się. W skład cywilizacji wchodzą mniejsze jednostki, np.: narody, wspólnoty pierwotne czy inne zbiorowości.
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo – dziedzina nauki z zakresu humanistyki, zajmująca się badaniem kultury.
Cywilizacja
Przesądy są podporą cywilizacji.
Autor: André Gide
Cywilizacja
Cuda nowoczesnej nauki i rozkosze tej przeklętej cywilizacji. Strzeż nas, Boże od tego wszystkiego.
Autor: Anthony Burgess, Klaskać jedną ręką
Cywilizacja
Cała cywilizacja, wszystkie systemy społeczne, które człowiek tworzy, stają się jednocześnie klatką, z którą nieustannie się mocuje.
Autor: Anna Augustynowicz, „Gazeta Wyborcza”, Trójmiasto, 14 sierpnia 2007

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności