Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Etnologia i antropologia kulturowa

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl

Etnologia i antropologia kulturowa to studia o człowieku i jego kulturze. Dają odpowiedź na pytanie "jak działa kultura?" i badają wszelkie jej przejawy. Pomagają także odkryć bogactwo kultur całego świata. Podczas studiów poznasz wybrane zagadnienia z filozofii powszechnej, socjologii ogólnej, logiki i językoznawstwa. Zgłębisz także historię etnologii, historię etnografii Polski i Europy, sztukę ludową, folklorystykę i antropologię współczesności.

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata etnologii i antroplologii kulturowej, a studiów magisterskich - magistra etnologii i antroplogii kulturowej. Obok przedmiotów obowiązkowych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń, konserwatoriów i seminariów można skorzystać z szerokiej oferty przedmiotów fakultatywnych.

Studia przygotowują do pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzealnych, turystycznych, w mediach oraz wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing, public relations) i niezbędne są umiejętności interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych w formie antropologicznych ekspertyz.
Antropologia
Antropologia (gr. ἄνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka. Ma dwa podstawowe nurty:
Antropologia kulturowa
Antropologia kulturowa (antropologia społeczna) – dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów szeroko rozumianej antropologii, zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach.
Etnologia
Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i społecznej, wchodzących w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze. Terminy te często traktowane są jako synonimy tej samej dziedziny badań. Etnologia jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.
Polityka Prywatności