Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Absolwent specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (ERONI) będzie dysponował wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami umożliwiającymi diagnozowanie problemów i zaburzeń wynikających z niepełnosprawności u dzieci i młodzieży. Będzie umiał tworzyć indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne i zespołowe plany pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenie działań rehabilitacyjno-terapeutycznych zarówno indywidualnych, jak i grupowych, podjęcie pracy z rodziną i otoczeniem. Nauczy się też organizować środowisko edukacyjne i podejmować działania pedagogiczne sprzyjające włączeniu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych do systemu oświaty. Będzie ponadto przygotowany do udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną w dążeniach do włączania się w główny nurt życia społecznego.

Dodatkowe informacje

Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Rehabilitacja
Rehabilitacja medyczna – usprawnianie osób niepełnosprawnych
Edukacja
Ja też bym chętnie dorwał się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i zalecił studiowanie jako historii wyłącznie „Historii ruchów konserwatywnych i liberalnych” – ale właśnie dlatego coś takiego jak MEN nie powinno istnieć!
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Edukacja
Nigdy nie pozwoliłem mojej szkole stanąć na drodze mojej edukacji.
Autor: Mark Twain
Edukacja
W naszych społeczeństwach, gdzie jak słyszymy, gospodarkę napędza wiedza i karmi informacja, a sukces zależy od edukacji, wiedza przestaje być rękojmią powodzenia, a wykształcenie nie dostarcza gwarantującej sukces wiedzy.
Autor: Zygmunt Bauman
Polityka Prywatności