Wrocław, Polska

Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych to specjalność, która bejmuje zagadnienia z zakresu oceny ryzyka i zagrożeń zewnętrznych państwa, takich jak: terroryzm, szantaż lub prowokacje militarne. Na tych studiach będziesz miał zajęcia z analiz działań sfery bezpieczeństwa militarnego, a zwłaszcza takich problemów jak: źródła i skutki konfliktów zbrojnych, ochrona ludności w czasie klęsk żywiołowych i katastrof cywilizacyjnych, diagnozowania problemów etnicznych oraz migracji ludności, następstwa globalizacji i zmian społecznych modyfikujących codzienność.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
Wszyscy chcą zgody i bezpieczeństwa, tylko hasło tej kampani, można powiedzieć że to jest reklama prodeucentów prezerwatyw
Autor: Leszek Miller
Bezpieczeństwo
Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa…
Autor: George Eliot
Bezpieczeństwo
Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
Autor: Joseph Conrad
Polityka Prywatności