Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych to z kolei specjalność, która obejmuje problematykę działania służb i formacji posiadających status paramilitarny. Są to: Policja, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, ABW, CBA, itd. W programie studiów znajdziesz zajęcia z taktyki akcji poszukiwawczych, współpracy służb w miejscu zagrożenia, interwencji kryzysowych, problematyki przedsiębiorczości zorganizowanej, rozpoznania zagrożeń terrorystycznych, ekologicznych oraz społecznych o podłożu konfliktogennym, a także pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
Kiedy szczęście, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie drugiej osoby jest dla ciebie tak samo (lub bardziej) ważne jak twoje własne, wtedy możesz powiedzieć, że kochasz tę osobę.
Autor: Harry Stack Sullivan
Bezpieczeństwo
Wszyscy chcą zgody i bezpieczeństwa, tylko hasło tej kampani, można powiedzieć że to jest reklama prodeucentów prezerwatyw
Autor: Leszek Miller
Bezpieczeństwo
Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
Autor: Joseph Conrad
Polityka Prywatności