Wrocław, Polska

Chemistry

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia w języku angielskim pozwolą Ci zdobyć szeroką wiedzę z zakresu chemii. W programie Bachelor's degree dzięki wykładom, seminariom i zajęciom laboratoryjnym prowadzonym w małych grupach uzyskasz i pogłębisz wiedzę z zakresu wszystkich najważniejszych działów chemii. Poznasz także współczesne metody fizykochemiczne stosowane w badaniach struktury i charakterystyki związków. Studia możesz kontynuować w programie Master's degree, w którym uzyskasz specjalistyczną wiedzę w ramach dwóch oferowanych specjalności: zaawansowana chemia nieorganiczna i kataliza lub chemia organiczna.

Absolwenci studiów uzyskują tytuł Bachelor's degree. Program studiów obejmuje przedmioty z dziedziny chemii i nauk pokrewnych i został opracowany przez naukowców, specjalistów w swoich dziedzinach. W czasie studiów będziesz miał okazję uczestniczyć w badaniach ściśle powiązanych z profilem badawczym zespołów naukowych ucząc się przy tym praktycznego wykorzystania szerokiego spektrum eksperymentalnych metod badawczych.

Po ukończeniu programu Bachelor's degree możesz podjąć pracę w kraju i za granicą w laboratoriach z nowoczesną aparaturą i w przedsiębiorstwach wykorzystujących współczesne technologie, a także w instytucjach badawczych i laboratoriach diagnostycznych. Absolwenci tych studiów mogą pracować w różnych dziedzinach przemysłu i na wyższych uczelniach. 
Polityka Prywatności