Wrocław, Polska

Administracja europejska

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Jeśli interesujesz się prawem wspólnotowym i chcesz wiedzieć, jak funkcjonują urzędy różnego szczebla w krajach unijnych, wybierz specjalność administracja europejska. Podczas studiów poznasz także m.in. prawo gospodarcze UE i międzynarodowe prawo inwestycyjne, nauczysz się także zarządzać projektami unijnymi.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności