Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Gospodarka i biznes międzynarodowy

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Specjalność gospodarka i biznes międzynarodowy (GiBM) stanowi ofertę dla tych studentów, którzy chcą rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i tym samym wiążą swoją przyszłość zawodową zarówno z pracą w przedsiębiorstwie działającym na zagranicznych rynkach, międzynarodowej korporacji oraz/lub pomysłem na prowadzenie własnej firmy, jak również w podmiotach szeroko rozumianej administracji samorządowej lub krajowej kształtujących ład gospodarczy. Absolwenci specjalności potrafią efektywnie pracować w zespołach projektowych zorientowanych na określenie rozwiązań wybranych problemów społeczno-gospodarczych oraz/lub biznesowych.

Dodatkowe informacje

Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Gospodarka
Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.
Gospodarka
Otóż, w gospodarce nie da się rozwiązywać problemów raz na zawsze.
Autor: Jerzy Markowski
Gospodarka
Podstawą rzeczą w gospodarce jest ryzyko
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Polityka Prywatności