Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Służby zagraniczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Przedmioty oferowane na w ramach ścieżki edukacyjnej służby zagraniczne łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym podejściem. Wśród oferowanych przedmiotów znajdują się m.in. Prawo dyplomatyczne i konsularne, Protokół dyplomatyczny, Polskie ugrupowania polityczne wobec polityki zagranicznej, Teoria i praktyka negocjacji międzynarodowych, Dyplomacja prewencyjna i operacje reagowania kryzysowego, Współpraca z mediami. Absolwenci posiadają zdolność rozumienia i profesjonalnego analizowania zjawisk zachodzących w środowisku międzynarodowym, jak i na polskiej scenie politycznej – w aspekcie polityki zagranicznej RP. W związku z tym są wstępnie przygotowani do pracy w służbie zagranicznej, w administracji rządowej i samorządowej, jak również w organizacjach pozarządowych oraz firmach i koncernach medialnych. Przygotowanie studentów, także w zakresie znajomości języków obcych, pozwala na zatrudnienie absolwentów specjalności również w sektorze prywatnym.
Polityka Prywatności