Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Studia niemieckie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Pierwsze dwa semestry specjalności studia niemieckie są okazją do przybliżenia studentom tematyki niemcoznawczej w różnych jej ujęciach. Podczas zajęć omawiane są najistotniejsze obszary funkcjonowania naszego zachodniego sąsiada w wymiarze wewnętrznym i zagranicznym. Prezentują one zarówno dzieje najnowsze państwowości niemieckiej, jak i obecny kształt ustrojowy. Podczas zajęć omawiane są tematy takie jak: historyczne uwarunkowania obecnej polityki Niemiec, „debata nad przezwyciężeniem trudnej przeszłości”, problematyka społeczeństwa wielokulturowego, udział w budowaniu światowego ładu i bezpieczeństwa oraz kształtowanie wizerunku na arenie międzynarodowej przy pomocy kultury.
Polityka Prywatności