Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Studia wschodnie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Absolwenci specjalności studia wschodnie podejmują pracę w szeroko rozumianym sektorze administracji i biznesu, w tym polskiej służbie dyplomatycznej i konsularnej, przede wszystkim na obszarze postradzieckim, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta, instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu, wszędzie uchodząc za biegłych specjalistów w problematyce wschodniej. Z powodzeniem odnajdują się również w działalności związanej z handlem zagranicznym oraz w pracy analitycznej. Rozwój współczesnych stosunków międzynarodowych i miejsce w nich naszego kraju, m.in. projekt Partnerstwa Wschodniego, pokazują, że kierunek wschodni będzie odgrywał coraz większe znaczenie w polskiej polityce zagranicznej. Absolwent specjalności wschodniej jest biegły w procesach transformacji społeczno-politycznych naszych wschodnich sąsiadów: Rosji, Ukrainy i Białorusi ale oferta dydaktyczna w ramach specjalności nie dotyczy wyłącznie obszaru postradzieckiego bowiem student specjalności zdobywa również podstawową wiedzę na temat Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
Polityka Prywatności