Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
W ramach specjalności zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych prowadzone są zajęcia będące wynikiem interdyscyplinarnego podejścia w stosunkach międzynarodowych. Łączy ono badania nad polityką i stosunkami międzynarodowymi z badaniami nad mediami i komunikowaniem. Elementy zarządzania komunikacją wprowadza przedmiot Komunikacja strategiczna. Przygotowuje studentów stosunków międzynarodowych do zarządzania procesami komunikowania w stosunkach międzynarodowych na wszystkich szczeblach administracji. Na zajęciach analizowane są przypadki komunikacji międzynarodowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Przedmiot Międzykulturowość w zarządzaniu kładzie nacisk na umiejętności komunikacyjne niezbędne do funkcjonowania w środowisku międzykulturowym. Studenci ćwiczą umiejętności komunikacyjne, potrzebne w komunikowaniu międzynarodowym, a także umiejętności negocjacyjne. W ramach zajęć, a zwłaszcza proseminarium, nabywają umiejętności pozyskiwania i weryfikowania i tworzenia informacji oraz przygotowania tekstów pisanych, w tym naukowych.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności