Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Muzykologia

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Muzykologia to elitarne studia koncentrujące się na poznawaniu historii, teorii i estetyki muzyki, a także muzyki ludowej i popularnej. Muzykologię studiujesz w kontekście nauk o kulturze, dzięki czemu poznajesz jej interdyscyplinarny charakter i zyskujesz szerszą perspektywę. Podczas studiów poznasz historię kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Wrocławia i Dolnego Śląska, jej związków z szerokim, europejskim kontekstem. Poznasz także polskie tradycje muzyki ludowej i specyfikę kultur muzycznych świata. Nabędziesz umiejętności analizy dzieła muzycznego i zaznajomisz się z zagadnieniami profesjonalnej muzyki popularnej i współczesnej audiosfery miejskiej. Dowiesz się, na czym polega kulturowa i estetyczna wartość muzyki i nauczysz się ją fachowo oceniać. Odbędziesz atrakcyjne praktyki terenowe w instytucjach muzycznych, a nawet będziesz mieć możliwość wyjazdu na wyprawy etnomuzykologiczne (badania odbyły się np. w Brazylii i na Syberii).

Absolwenci przygotowani są do pracy w dynamicznie rozwijających się instytucjach życia muzycznego (festiwale, biura koncertowe, filharmonie), mediach (prasa, radio, TV) i bibliotekach muzycznych. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów znajdą pracę także w instytucjach kulturalnych, wydawnictwach, redakcjach naukowych i upowszechniających kulturę masową. Mogą pracować także jako nauczyciele w szkolnictwie powszechnym, muzycznym, a także realizować się naukowo w instytutach badawczych, na uniwersytetach i w akademiach muzycznych.
 

Ocena programowa PKA

Data: 2008-05-15
Ocena: pozytywna
Muzykologia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej. Powinien umieć posługiwać się wiedzą z zakresu historii i teorii muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz posiadać umiejętności analizy dzieł muzycznych oraz dzieł słowno-muzycznych różnych epok. Absolwent przygotowany jest do pracy w instytucjach zajmujących się organizacją życia muzycznego oraz upowszechniania kultury.
Muzykologia
Muzykologia (z gr.) – nauka humanistyczna, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych aspektach.
Polityka Prywatności