Zielona Góra, Polska

Arteterapia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uz.zgora.pl

Dodatkowe informacje

Arteterapia
Arteterapia lub też artterapia (arte z łac. ars sztuka i terapia) – leczenie przez sztukę.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności