Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Zielona Góra, Polska

Literatura popularna i kreacja światów gier

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uz.zgora.pl

Dodatkowe informacje

Literatura
Literatura – wszystkie „sensowne twory słowne” (według definicji Stefanii Skwarczyńskiej), czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym.
Literatura popularna
Literatura popularna (ang. popular literature, fr. littérature populaire, niem. Trivialliteratur) – dziedzina twórczości literackiej obejmująca utwory adresowane do jak najszerszego kręgu odbiorców, odznaczająca się prostym językiem oraz uproszczonymi schematami fabularnymi, dostarczająca rozrywki i silnych przeżyć emocjonalnych.
Literatura
(…) nie wolno czytać bryków. Z dziełem trzeba obcować.
Autor: Cezary Pazura, wywiad
Literatura
Cała literatura napisana we współczesnym języku angielskim składa się z różnych zestawień zaledwie dwudziestu sześciu liter.
Autor: Don Fabun, Three Roads To Awareness
Literatura
Szczęśliwa byłaby literatura, gdyby nie była rzeczą modną i gdyby się nią chcieli zajmować tylko ci, dla których jest stworzona.
Autor: Stendhal O miłości

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w sąsiednim województwie
wseit_boks.gif

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
Polityka Prywatności