Zielona Góra, Polska

Literatura popularna i kreacje światów gier

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uz.zgora.pl

Dodatkowe informacje

Literatura
Literatura – wszystkie „sensowne twory słowne” (według definicji Stefanii Skwarczyńskiej), czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym.
Literatura popularna
Literatura popularna (ang. popular literature, fr. littérature populaire, niem. Trivialliteratur) – dziedzina twórczości literackiej obejmująca utwory adresowane do jak najszerszego kręgu odbiorców, odznaczająca się prostym językiem oraz uproszczonymi schematami fabularnymi, dostarczająca rozrywki i silnych przeżyć emocjonalnych.
Literatura
Literatura jest takim miejscem, w którym ludzie próbują uzgadniać wyobrażenia o tym, co im się przytrafiło.
Autor: Magdalena Tulli
Literatura
Literatura i rzeczywistość to nieporównywalne kategorie.
Autor: José Carlos Somoza, Dafne znikająca
Literatura
(…) nie wolno czytać bryków. Z dziełem trzeba obcować.
Autor: Cezary Pazura, wywiad

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności