Zielona Góra, Polska

Literatura popularna i kreacja światów gier

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Literatura
Literatura – wszystkie „sensowne twory słowne” (według definicji Stefanii Skwarczyńskiej), czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym.
Literatura popularna
Literatura popularna (ang. popular literature, fr. littérature populaire, niem. Trivialliteratur) – dziedzina twórczości literackiej obejmująca utwory adresowane do jak najszerszego kręgu odbiorców, odznaczająca się prostym językiem oraz uproszczonymi schematami fabularnymi, dostarczająca rozrywki i silnych przeżyć emocjonalnych.
Literatura
Zaletą literatury jest to, że pozwala ludziom postawić się na miejscu innych.
Autor: Immanuel Kant
Literatura
Literatura – gówienko małe ludzkości wobec filozofii.
Autor: Witkacy
Literatura
Literatura powinna odmierzać sprawiedliwość widzialnemu światu.
Autor: Joseph Conrad

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności