Wrocław, Polska

Systemy transportowe w logistyce

I stopnia licencjackie
Kierunek: Logistyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności