Kazan, Rosja

Технологии и проектирование текстильных изделий

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.kstu.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności