Kazan, Rosja

Продукты питания из растительного сырья

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.kstu.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności