Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Europa wschodnia

I stopnia licencjackie
Kierunek: Historia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Europa
Europa – część świata (nazywana zwykle, jednak nieściśle, kontynentem) leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, której część kontynentalna stanowi wraz z Azją kontynent Eurazję.
Europa Wschodnia
Europa Wschodnia to termin określający wschodnią część kontynentu europejskiego. Region ten jest różnie definiowany.
Europa Wschodnia
Po rozszerzeniu Unii Europejskiej wzrosła liczba czynów kryminalnych dokonywanych przez imigrantów z Europy Wschodniej. Chodziło głównie o kradzieże, ale coraz częściej zdarzały się poważniejsze przestępstwa z użyciem przemocy.
Autor: Jørn Lier Horst, Poza sezonem, Smak Słowa, Sopot, 2015, ISBN 9788364846175, s. 168.
Europa
Europa stała autokrytycyzmem i inaczej jej nie ma.
Autor: Marcin Król, Jaka demokracja?, Warszawa 2017, s. 188.
Europa Wschodnia
Większość amfetaminy trafiającej na norweski rynek pochodzi z nielegalnych laboratoriów działających w Europie Wschodniej, głównie w Polsce, natomiast Litwa przejęła rolę głównego dostawcy.
Autor: Jørn Lier Horst, Poza sezonem, op. cit., s. 171.
Polityka Prywatności