studialicencjackie.info
Kraków, Polska

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Celem studiów, oprócz nabycia wiedzy specjalistycznej z zakresu archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa, jest przede wszystkim przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z uzyskanym wykształceniem i nabytymi umiejętnościami.

Przykłady zawodów

Przejmuje, przechowuje, porządkuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne w sieci lub poza siecią archiwów państwowych.

Dodatkowe informacje

Archiwistyka
Archiwistyka – humanistyczna dyscyplina naukowa, wywodząca się z historii, powiązana również z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Przedmiotem badań archiwistyki są archiwa i dokumentacja.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Kontakt:

ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
tel. Polacy 519 323 359
Foreigners: +48 12 88 98 617


Polityka Prywatności