Kemerovo, Rosja

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.kuzstu.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności