studialicencjackie.info
Vladivostok, Rosja

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.msun.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności