Moskwa, Rosja

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Управление персоналом

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.stankin.ru

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności