państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie ruchem lotniczym

I stopnia licencjackie
Kierunek: Lotnictwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.akademia.mil.pl/lotnictwo

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie ruchem
Zarządzanie ruchem − zespół działań podejmowanych w celu możliwie najlepszego wykorzystania infrastruktury transportowej, w postaci np. ulic i urządzeń na nich zainstalowanych, dla zapewnienia bezpiecznego i efektywnego ruchu osób i towarów.
Polityka Prywatności