państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Historia wojskowa

I stopnia licencjackie
Kierunek: Historia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.akademia.mil.pl/historia
Uruchomienie planowane jest na październik 2020 r.

Dodatkowe informacje

Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Prawdziwy historyk stoi zawsze ponad zamieszkami politycznymi swojej epoki.
Autor: Robert Graves
Historia
Historia lubi się powtarzać.
Autor: nieznany
Historia
Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia.
Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae. (łac.)
Polityka Prywatności