państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Archiwistyka

I stopnia licencjackie
Kierunek: Historia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.akademia.mil.pl/historia
Uruchomienie planowane jest na październik 2020 r.

Dodatkowe informacje

Archiwistyka
Archiwistyka – humanistyczna dyscyplina naukowa, wywodząca się z historii, powiązana również z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Przedmiotem badań archiwistyki są archiwa i dokumentacja.
Polityka Prywatności