Warszawa, Polska

Nowe technologie w administracji

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Specjalność nowe technologie w administracji obejmuje następujące główne przedmioty: prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, postępowanie egzekucyjne z elementami egzekucji, administracja rządowa, partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, nadzór i kontrola w administracji, prawo publiczne gospodarcze, prawo UE, samorząd w Polsce i wybranych państwach, system polityczny RP.

Dodatkowe informacje

nowe technologie
Nowe technologie (ang. high-tech) – potoczne, często używane w mediach określenie na zaawansowane rozwiązania techniczne i zastosowania najnowszych odkryć naukowych w praktyce.
Polityka Prywatności